my e-mailaddress

minimumloon@hotmail.com

Als iemand geïnteresseerd is in een van mijn miniaturen, mail me dan hierover.
If someone is interested in one of my miniatures, feel free to email me.


maandag 19 februari 2018

Vrolijk en zonnig geel / Cheerful and sunny yellowSinds ongeveer anderhalve week hebben we hier eindelijk de winterzon te pakken, heerlijk! Van dat mooie weer krijgt een mens gewoon goede zin. Ik ben gelukkig een heel eind van mijn hoest af en dus probeer ik (zo goed en kwaad als het gaat) weer miniatuur bloemen te maken. 
Dit keer in de kleur geel, van de zon en van narcissen natuurlijk J!

Since about ten days here we finally got some sunshine in this winter, so lovely! And when the sun is shining one gets automatically a good mood. Thankfully I’ve almost got rid of that nasty cough and I’m trying again to make miniature flowers, at least when the cough leaves me alone for awhile. 
This time I used the color yellow, from the sun and from daffodils of course J!De kan/vazen zijn gemaakt door Elisabeth Causeret (geen website helaas)

The jug/vases are made by Elisabeth Causeret (no website available)


Deze keer staat geel voor narcissen......en een verdwaalde boterbloem (Ranunculus acris) ;)
This time yellow stands for daffodils......and a lost buttercup (Ranunculus acris) ;)


Inmiddels heb ik ook een wandje onder handen voor een andere display (voor de najaarsshow), het is erg veel werk. Deze tegeltjes zijn gemaakt van aquarelpapier, wat ik beschilderd heb met sterk verdunde aquarelverf en in verschillende nuances. Daarna is het papier in vakjes verdeeld van 10 mm bij 10 mm en zijn de tegeltjes uitgeknipt. 
Op bovenstaande foto ben ik bezig met ze op te plakken op het mdf wandje.


In the meanwhile I’m also busy with making a wall for another display (for the show in autumn), it’s a lot of work. These tiles are made of aquarel paper, I've painted them with strongly diluted aquarel paint and in different shades. After than the paper is divided in squares of 10 mm by 10 mm and after than the tiny tiles are cut out. 
Here, on the above picture I’m busy with gluing them on the mdf wall.


Maar helaas zegt het weerbericht dat het nog echt lente gaat worden, nee, het schijnt dat koning winter ons toch nog komt plagen. We zullen het zien, in ieder geval leverde de vorst van de afgelopen dagen mij een aantal mooie foto’s op ;)!
Dank voor jullie reacties, een hele fijne, zonnige week gewenst!

But unfortunately the weatherforecast tells us that spring isn’t coming soon yet, no, it seems that the winter is coming to tease us yet. We’ll see what will happen, anyway the frost of the past days gave me some beautiful pictures ;)!
Thank you for your comments, I wish you all a nice and sunny week!

Ilona

maandag 12 februari 2018

Aan de beterende hand zijn / Be on the mend


Het gaat beter met de patiënten hier in huis, Kleine Ikke heeft nu een ‘nieuw’ beentje gekregen en ik heb de griep uitgezwaaid. Ik voel me nog zo slap als een vaatdoek, maar dat kan alleen maar beter worden, toch ;)?

Here, the patients in the house, are getting better, Little Me now got a ‘new’ leg and I said goodbye to the flu. I still feel quite weak, but this won’t stay forever, isn’t it ;)?!Na het verwijderen van het verband mag Kleine Ikke weer voorzichtig aan gaan lopen, maar totdat ze helemaal hersteld zal zijn, verwent haar vriend Schepje haar door en door. Ze mag zelfs zijn stripboeken van Dagobert Duck lezen (boekjes zijn gemaakt door Birgit, zijn geestelijke moeder, haar blog: www.biwubaer.blogspot.com )! Haar prachtige beertje is gemaakt door Christa Chayata. Christa maakt de mooiste kleinste beren en popjes voor poppenhuiskinderen, kijk zelf maar: http://christasdolls.blogspot.nl/p/galerie-2015.html
De kleine gevlekte ‘koeien’-beer is een cadeau van onze vriendin Birgit.

Little Me can carefully practice with walking again after removing the bandage, but until she will be totally recovered, her friend Schepje spoils her very much. She is even allowed to read his comic books (books are made by Birgit, his spiritual Mom, her blog: www.biwubaer.blogspot.com )! Her beautiful tiny bear is made by Christa Chayata. Christa makes the most tiniest teddy bears and dollies for dollhouse kids, see for yourself: http://christasdolls.blogspot.nl/p/galerie-2015.html
The tiny spotted ‘cow’ bear is a gift from our dear friend Birgit.

En sinds we nog steeds de heleboel bij elkaar hoesten, leek het mij niet verstandig om met bloemenzijdepapier in de weer te zijn. Daarom werd er naar een passende ‘therapie’ voor deze zieke gezocht, hihihi, kleien (Fimo) is voor mij zeker geen straf, dus….

And since we are still coughing our longs out of our body, I thought it wasn’t wise to work with silkpaper and making flowers. Therefore we looked for a suiting ‘therapy’ for this patient, hehehe, playing with Fimo clay is surely not a punishment for me, so….


…een bijpassend onderwerp was natuurlijk vitaminekes maken, zoals mandarijntjes en afgepelde schillen...
…a fitting subject was making vitamins, such as mandarins and peeled peels...

...en sinaasappels en –partjes, want vitaminen behoren altijd tot het dieet voor zieken ;).
…and oranges and parts of oranges, because vitamins always belong to the diet of sick people ;).De man op de foto hierboven is in mijn buurt de hoge eikenbomen aan het snoeien. Hij wiebelt, op zo’n 15 meter boven de grond, in het bakje van de hoogwerker…nou, hij liever als ik, vooral met die straffe koude wind van vandaag. Of ik nog geschaatst heb? Nee, ik was te ziek en daarna te laat, want het ijs was alweer weg. Maar de laatste foto heb ik vanmorgen kunnen maken, toen ik, goed ingepakt tegen de kou, een klein wandelingetje ging maken. Dus ben ik toch nog even in de winter geweest ;).
Bedankt voor al jullie reacties en beterschapswensen, een fijne week gewenst!

The man on this above photo was busy pruning the high oak trees in my neighborhood. He wobbles, at about 15 meters above the ground, in a open cabin of the hydraulic arm...well, he rather than me, especially with that strong, cold wind of today. Whether I have skated? No, I was too ill and too late, because the ice was already melted after then. But this morning I was able to take the last picture, when I went out for a short walk, well packed against the cold. So I still have a touch of winter ;).
Thank you all for your nice comments and good wishes, I wish you all a nice week!

Ilona

dinsdag 6 februari 2018

‘Gevloerd’ / ‘Floored’Het woord ‘gevloerd’ kan verschillende betekenissen hebben, in mijn geval zijn er drie van toepassing: ten eerste is mijn parketvloer af én ten tweede, ben ik (letterlijk) zelf “gevloerd”.  
De griepepidemie, die sinds enige weken in Nederland heerst, heeft mij nu toch nog gevonden :( !
Ziek zijn is niet mijn ding, maar dit keer heb ik het flink te pakken en moest ik zelfs naar mijn bed! Maar aangezien dit blogbericht al zo goed als klaar lag, post ik het nu gauw even ;)!
Hier kun je het maken van mijn vloertje zien, de foto’s zullen voor zich spreken…

'Floored' can have different meanings, in my case two are applicable: firstly, my parquet floor fort he display is finished and secondly, I am (literally) "floored". The influenza epidemic that roams in the Netherlands for several weeks now, has found me too now :( !
Being sick is totally not my cup of tea, but this time I got the worst of it and I even had to go to my bed! But since this blog post was almost ready for posting, I'll do it now ;)!
Here you can see the making of my miniature parquet floor, the pictures will speak for themselves...

‘Droog’ passen van de kleine stukjes hout…
‘Dry’ fitting of the tiny pieces of wood…


Richtlijnen om de houten onderdelen recht en in patroon te lijmen
Guiding lines for gluing the wooden parts straight and in a pattern
Klaar met lijmen, daarna werd het parket geschuurd met heel fijn schuurpapier.
Ready with gluing, than the parquet floor was sanded with very fine sanding paper.


Hierna ben ik met witte bijenwas de vloer gaan inwrijven, ik kon al direct het verschil zien J!
Than I’ve rubbed white beeswax onto the floor, I could immediately see the difference J!


Liggend onder het warme licht van een lamp lijkt de vloer de kleur van honing te hebben, zo mooi!
Lying under warm lamp light, the parquet floor seems to have the color of honey, so wonderful!En zó ziet de kleur eruit in gewoon daglicht 
And this how the color looks like at common daylight 


Tot slot is er nog een andere betekenis van het woord ‘vloer’ voor mij van toepassing: de ijsvloer!
O, o, o, wat jammer dat ik uitgerekend nu ziek ben: ik houd enorm van de winter en ik had graag een baantje geschaatst op de ijsbaan hier in mijn buurt. En net nú, nu het schaatsen op natuurijs maar héél eventjes kan………maar helaas, ik moet echt terug naar mijn bed!
Dank voor jullie reacties, fijne week allemaal!

Finally, there’s an other meaning of the word ‘floor’ for me: the ice floor, or better said, the skate rink! Oh, oh, oh, what a pity that right now I'm too sick: I LOVE winter and I would have liked to go for a ice skate ride on the skate rink here in my region. And just now, when we only have a very short time, for being able to skate on natural ice......... but alas, I really have to go back to my bed!
Thank you for your nice comments, wishing you all a great week!

Ilona

woensdag 31 januari 2018

Eikelkapje / Oakcorn capTwee weken na de zware storm (van 18 januari) zijn eindelijk alle omgewaaide/afgeknapte bomen opgeruimd en het viel mij op dat er veel eikenbomen bij waren. Al wandelend kreeg ik een idee: ik had nog wat eikelkapjes verzameld in de herfst en ik wilde er een paar van gebruiken om iets in mini te maken. Maar eerst heb ik een (lasercut) meubelset van Arjen Spinhoven in elkaar gezet, dat lag al langer te wachten. Arjen’s website: http://arjenspinhoven.nl/index.php?route=product/category&path=66_74&page=2

Two weeks after the heavy storm (of 18 January) all of the fallen down/snapped off trees have been tidied up and I've noticed that there were a lot of oaks amongst them. Whilst walking I got an idea: last fall I had gathered some acorn caps and I wanted to use them, for making something in miniature. But firstly I assembelled a (lasercut) furniture set from Arjen Spinhoven, which was waiting for that a long time. Arjen’s website:
Daarna nam ik een eikelkapje, een kleintje, waarvan ik de bodem heb afgevlakt. Zo kon het blijven staan zonder elke keer om te vallen, als ik tegen mijn werktafel stootte. Eerst heb ik de binnenkant gevernist met matte vernis, want het was al mooi van zichzelf ;).

After that I took the acorn cap, a little one, ofwhich I flattened the bottom. This way it was able to stand without tumbling, which it did every time I bumped against my worktable. First I've painted a matte varnish at the inside, because it was already beautiful from itself ;).

Nadat dat droog was, heb ik de buitenkant met een fijn penseeltje een bronskleurige laagje metallic verf gegeven. Ik had een klein beetje van deze verf gekregen van een vriendin om eens uit te proberen en ik ben heel erg blij met het resultaat. Na droging moest ik deze verf met een heattool bewerken voor extra duurzaamheid, en een  prachtig effect.
Het eikelkapje stond een poos op mijn werktafel, er ontbrak iets aan, maar wat…??

After it dried, I took a very fine paint brush and gave the outside a bronze colored layer of metallic paint. I’ve got a very little bit of this paint from a friend, for trying out and I’m very happy with this result. After drying I had to set the paint with a heat tool for added durability, and this wonderful effect.
The acorn cap stood on my work table for a while, there was something missing, but what…??Vorige week kreeg ik een idee en zocht ik in mijn bakjes met decoratiemateriaal en vond ik dit kleine metalen eikenblaadje (gekocht bij Elisabeth Elsner von Gronow): dàt miste ik op het bakje ;)!

Last week I got an idea and I looked in my boxes with decoration materials and found a tiny metal leaf of an oak (bought of Elisabeth Elsner von Gronow): THAT was what I missed on this bowl ;)!


De spiegel heb ik ook gekocht bij Arjen Spinhoven, zie bovenstaande link
The mirror is bought from Arjen Spinhoven, see the above link


In het nieuwe jaar heb ik besloten om nieuwe displays voor de DHN-shows in Arnhem te bouwen en ben ik begonnen met het maken van een parketvloertje. Ik heb nog nooit een parketvloer gelegd, laat staan in het miniatuur. Enfin, we zullen zien wat het wordt!
Een warm welkom aan mijn nieuwe volgers, dank voor jullie fijne reacties.
Fijne week gewenst!

In this new year I decided to build new displays for the DHN-shows in Arnhem and I have made a start with making a parquet floor. I’ve never made one, and certainly not one in miniature. Anyway, we’ll see if we can tackle this job!
A warm welcome to my newest followers, thank you for your nice comments.
Have a nice week!

Ilona

zaterdag 27 januari 2018

Mijn mini roodborstje / My miniature robin
Sinds een paar jaar heb ik al een miniatuur roodborstje gemaakt en bewaard in een doosje.
Nadat ik een deurkrans had gemaakt in miniatuur, waarop ik verdord eikenblad had bevestigd, wilde ik naast de veertjes nog iets subtiels toevoegen, maar wat…? Of ik er nu voor gekozen heb, of niet, mijn roodborstje vloog er vanzelf in ;)!
Sorry, voor de slechte kwaliteit van de foto's, het was/is hier donkergrijs weer: slechte foto's :(

A few years ago I made a robin/redbreast in miniature and I kept it in a small box.
After I recently made a miniature door wreath, wheron I put weathered oak leaves, I wanted to add something subtile after I added some tiny feathers, but what…? But if I chose for it, or I didn’t, my robin itself flew in the wreath ;)!
Sorry, for the poor quality of the pictures, the weather was/is dark and grey: bad pictures :(

Ik dacht dat het de krans wel een fijn plekje vond, maar nee, het was hierom: stukje appel!! 
Slim vogeltje, hè ;)??
Het mesje en het houten bord is van Miniatur Puppenwelt Wengen, website: https://shop.greatnet.de/cgi-bin/shops/s000289/index.cgi  
De appel is gemaakt door mij, het is van Fimoklei.

I thought that the robin did like the spot, but no, it flew into the wreath for this: a slice of apple!! Clever bird, isn’t it ;)??

The knife and the wooden plate is from Miniatur Puppenwelt Wengen, website: https://shop.greatnet.de/cgi-bin/shops/s000289/index.cgi  
The apple is made by me, it’s made from Fimo clay.


Hier kun je de achterkant van de krans zien, ik heb het gevlochten uit bloemendraad.
Here you can see the backside of the wreath,it’s braided by me, from floral wire.

En omdat het hier in Nederland absoluut geen winter is momenteel en het ene warmterecord na het andere sneuvelt, hoeven we deze winter tot zover niet voor de vogels te zorgen, dat kunnen ze prima zelf. 
Dit weekend is weer de nationale tuinvogeltelling, zie hier voor meer informatie: https://www.tuinvogeltelling.nl/
Welkom aan mijn nieuwe volgers, dank voor jullie fijne reacties.
Fijn weekend gewenst!

And because here, in the Netherlands, there is absolutely no winter at this moment and we have one heat record after another, we don't have to take much care for the birds so far in this winter, they can do that themselves very well. 
In The Netherlands we have each year in this weekend, a national counting of  birds in the garden (how many and what sort of birdsspecies)! If you’re interested, see here: https://www.tuinvogeltelling.nl/
Warm welcome to my new followers, thank you for your nice comments.
Have a nice weekend!

Ilona